Piet de Lint nieuwe penningmeester TWC Zevenbergen

Op maandagavond 26 februari werd tijdens de algemene ledenvergadering kennisgenomen dat per heden Piet de Lint het stokje overneemt van Niels Konings als penningmeester van TWC Zevenbergen. Piet kreeg ook de goedkeuring van de aanwezige leden.

Langs deze weg wensen wij Piet veel succes en plezier in zijn functie als penningmeester. Ook willen wij Niels Konings bedanken voor zijn inzet als penningmeester het afgelopen jaar.

Wino van Dongen trad af als bestuurslid en deze functie wordt niet meer ingevuld. Ook willen wij Wino bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren in het bestuur van onze club.

Verder trad ook Jos Krijnen af als toertochten coördinator. Zijn functie is ook geen bestuursfunctie meer, maar is ondergebracht in de toertochtencommissie. Marco Knappers heeft de functie als coördinator overgenomen van Jos. Langs deze weg willen wij Jos Krijnen dan ook bedanken voor zijn jarenlange inzet als toertochten coördinator bij onze club.