Reglement Biesboschtocht

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor deelname aan de Biesboschtocht 2022

 
 • Deelname is alleen mogelijk voor ingeschreven deelnemers
 • Bij inschrijving krijgt elke deelnemer een inschrijfkaart als bewijs van deelname.
 • Met het accepteren van de inschrijfkaart verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over een deugdelijke fiets.
 • Het karakter van de fietstochten is geen wedstrijd, maar een vrije toertocht.
 • Deelnemers gedragen zich volgens de regels van goed fatsoen en hebben respect voor overige weggebruikers, voor de natuur en het milieu.
 • Deelnemers zijn zich volledig bewust van alle risico’s welke deelname met zich mee kunnen brengen. Zij waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.
 • Deelnemers rijden voor eigen risico. Zij zijn gewone verkeersdeelnemers en zijn als zodanig gehouden aan de wettelijke verkeersregels.
 • Het dragen van een valhelm is verplicht.
 • Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de organisatie volgen.
 • De organisatie is jegens deelnemers en derden in geen geval aansprakelijk voor ongevallen, materiële en immateriële schade en (ernstige) letselschade, waaronder schade als gevolg van overlijden.
 • Deelnemers kunnen bij wangedrag van verdere deelname en deelname in komende jaren worden uitgesloten.
 

Privacy Statement

Verklaring omtrent bescherming van uw persoonsgegevens
 • Bij voorinschrijving worden enkele persoonlijke gegevens gevraagd. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Uw e-mailadres zal alleen worden gebruikt voor het toezenden van de nodige deelname informatie.
 • Tijdens de toertocht zal er door diverse fotografen worden gefotografeerd om een mooi sfeerbeeld van het evenement neer te zetten. Dit beeldmateriaal wordt alleen binnen de eigen organisatie gebruikt en mocht u interesse hebben dan kunt u dit beeldmateriaal ook aanschaffen
 • Mocht uw foto’s tegenkomen op onze website of FB pagina, waar u bezwaar tegen heeft, dan kunt u dit aangeven bij de organisatie of via info@twczevenbergen.nl.
 

Retourbeleid

Terugbetaling inschrijfgeld
 • Wanneer het evenement helaas niet door kan gaan, zullen we zorgen voor een volledige terugbetaling van het inschrijfgeld.
 • Je inschrijving is geregistreerd op naam. Afmelden kan (via info@twczevenbergen.nl), maar er wordt geen inschrijfgeld (en aankoopbedragen van bv. het toertochtshirt) retour gestort.